Informatie over bemiddelingsbureau 4Kids

Informatie over bemiddelingsbureau 4Kids

Ik sta ingeschreven bij bemiddelingsbureau 4Kids.
4Kids is de tussenpersoon tussen mij en de ouders. Elke ouder krijgt een vaste bemiddelaar toegewezen.
In onderstaande tekst kunt u lezen wat 4Kids voor ouders betekent.
Zie ook www.4kids.nl

Omdat ik ook bij gastouderbureau 4Kids aangesloten bent, heeft u als ouder de keuze door wie u de bemiddeling wilt laten doen.

Wat doet 4Kids voor u?

Hulp bij het vinden van een geschikte gastouder voor uw kind, bijvoorbeeld via de online opvangmarkt.

Een vaste contactpersoon voor u in de vorm van een eigen bemiddelaar. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie.

Minimaal twee keer per jaar een bezoek van uw bemiddelaar aan de opvanglocatie.

Het uitvoeren van de jaarlijkse Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.

Periodieke evaluatie van de opvang met uw bemiddelaar en de gastouder.

Een online urenregistratiesysteem, zodat u overal en altijd inzicht hebt in uw opvangkosten.

Jaarlijks een overzicht van alle opvanguren en vergoedingen waarmee u de ontvangen kinderopvangtoeslag kunt verantwoorden aan de Belastingdienst.

Snelle kassiersfunctie: het innen en uitbetalen van de opvangvergoeding aan uw gastouder.

Controle op geldigheid van documenten van de gastouder (certificaat EHAK, VOG, diploma, legitimatiebewijs).

Indien uw eigen gastouder verhinderd is door vakantie of ziekte, dan helpen wij u met het vinden van een vervangende gastouder.

Indien nodig, verzorging van inschrijving van uw gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Scholing en bijscholing van uw gastouder.

Professionele ondersteuning en begeleiding van uw gastouder bij pedagogische uitdagingen.

Periodieke nieuwsbrief waarin allerlei actuele onderwerpen worden behandeld.

 

 Verkeer 7